Gedichten: 11-20

Hergeboorte

Lopend op blote voeten
gedragen door de aantrekkingskracht
beweeg ik mij voort door het bos

De doorns van de wilde rozen
deren mijn eeltige voeten niet meer
Mijn pezige gestalte voelt sterk aan

De slang op ooghoogte
hangend in de boom
steekt zijn tong vervaarlijk naar me uit met schichtige bewegingen

Glimlachend trek in verder
De rugzak gevuld met gedachten
drukt op mijn schouders

Ik rust uit op de rotstong
die het pad bekleedt
De rugzak afgelegd

De bezinning voelt lichtvoetig
Beelden dringen tot me door
Ik geef me eraan over

De hergeboorte vindt plaats
De materie verdampt
Ik voel me mooi

HenriB

 

De illusie afleggen

De koppen van de zonnenbloemen voorover gebogen
Groeten mij meelijwekkend
Ze hebben dorst
De natuur snakt naar water
de zon is meedogenloos
Maar ook heilzaam
Voor hen die aan water kunnen komen
Die laten zien hoe mooi ze zijn
gecomponeerd als de muziek van de klassiekers
Ingegeven door hogere machten

Vogels houden zich schuil
In de schaduw van het groen aan de bomen en de struiken
Ons voorziend van zuurstof
Voor de aderen
Die het stromend in gestaag tempo
Laten doen toekomen aan de organen
Waardoor we ze beter kunnen zien en horen
Ons laten voelen wat belangrijk is in het leven
De liefde te voelen van de Schepper
En deze door te geven aan hen die het nodig heeft

Hoe moeilijk is het de zin van het leven te begrijpen
Als het te grijpen is van zo nabij
Waarom zoeken we zo ver en zo diep om er vat op te krijgen
Als het aan onze voeten ligt
Leven doet leven
Leven is ons bestaansrecht
Ons meegegeven door de hogere Macht
Om door te kunnen geven
Als we dat begrijpen zullen we weten dat leven eeuwig is
En hebben we de illusie afgelegd

HenriB

 

Een nieuwe dag

 

Zittend op de tong van Colle Livine,
dat terrasselijk uitsteekt
boven het dal,
adem ik de pastelkleurige vlinders in
van de vroege ochtend.

In de verte steken de bergen
hun ruggen in de hoogte.
De zon, net wakker,
streelt met fijn penseel schaduwtinten
op het doek van de kunstschilder van het gemoed.

Een buizerd glijdt elegant
over het dal.
De ogen priemend naar bewegingen.
De eik toont haar kroon majestueus in de wijdte
als een baltsende pauw.
Een vredig tafereel ontvouwd als in een liefdesroman

Hoorbare stilte.
De autochtone vogels
ademen een gezang uit
over het lied van de Schepper.
De nieuwe dag is geboren.

HenriB

Tropische temperaturen


Een mus vliegt laag over mij heen
met snelle vleugelslagen
trillend bijna
van de trotse eik
naar haar favoriete dakpannen.
Hitte deert haar niet.

De zon jaagt de temperatuur gehaast op.
Ze neemt haar kans waar
te laten zien hoe machtig zij is
als godin van warmte en licht.
De horizon vergommend.
Kleuren vervagend in vale linten in de verte.

Het bergdorpje Morrone di Sannio bijna in monochroom gehuld
Een auto in de bergen schijnt spiegelend terug.
Het wordt warm vandaag
De tropen immiterend
De gammalan tongelt me in trance
Het geheim van het bestaan ontrafelend.

 HenriB

Warme nacht

Vannacht wilde de slaap maar niet komen hoe hard ik ook riep, gilde haast, uit pure onmacht.
Dronken van ergernis ben ik toen maar gestopt met ‘willen’.
Waggelend op de tast zocht ik mijn weg in het donker naar beneden

Daar was het een stuk, aangenaam, koeler
alsof de hypertensieve warme adem van de nacht daaraan voorbij was gegaan.
Ben toen maar gaan lezen totdat de zinnen woorden werden,

Zwarte dominoblokjes werden
die op een gegeven moment vertraagd na elkaar omvielen
De bril werd gerimpeld water

Toen gaf ik me over aan het ritme van het biologische wonder
om de overdagse beslommeringen te laten vervagen in herinneringen van wat was geweest
Op de bank in de huiskamer werd ik vanmorgen wakker

 HenriB

De weg naar geluk


Ik zou willen schrijven over wat geluk is.
omdat ik lang geleden ‘niet-meer-ongelukkig-wilde zijn’.
Nu ik me ‘gelukkig’ voel en dat heel wat meer inhoudt dan
‘niet-meer-ongelukkig-zijn’ wil ik mijn gedachtes hierover kwijt

De clou is
om je gedachtes tot stilte brengen
Geestelijke ‘stilte’ …Stilte
Het leidt je op weg naar ‘geluk’.

Geluk is een geboorterecht
Meegegeven door de Creator
Het zit onlosmakelijk in jezelf verankerd
De ziel weet ervan

Stoffelijke gedachtes hierover hebben deze weggemoffeld
Zonder er erg in te hebben
En heeft de nietsvermoedende mens
in een illusionerende context ondergedompeld

Dat geluk in jezelf zit lijkt een cliché
Voor hen die zoekende zijn
Maar Stilte echt de ruimte geven
Opent de deuren van de schatkamer

Stilte van de geest, het communicatie-platform voor de ziel
Zie het als een gebed zonder woorden
Stilte, niet als het stoppen van geluid
Maar als stilte vervuld van de liefde voor de Schepping

Pas dan krijgt geluk de kans
om boven de materie uit te groeien en bestendig te zijn
En je te wapenen
Voor de agressieve mentale suggestie van het stoffelijke denken

HenriB

Geboorte

Genadig

Zijn zij die de vrede hebben gevonden van de storm 

Die de wegen heeft schoon geblazen

En het stof, dat was neergedaald op hun hoofden

 

Ik ben als een steen

Uit de overlevering van water wind en kou

Van zon en van steun voor hen die willen rusten op mijn armen  als stalen gewrichten


Ik ben de waker van de nacht

Als een oude eik zachtjes de bladeren bewegend In het donker

Voorafgaand aan het licht van de openbaring 


Ik voel de kracht in mij van duurzaamheid en geduld

Van gebed in de stilte van de oceaan

Geen reden tot zorg


Ik ben er 

Om de hand te reiken aan hen in woelige wateren 

en in zinkputten verzonken


Illusies over ellende en pijn, 

ziekte en depressie

Zijn de illusies van het sterfelijk bestaan


Die slechts grond hebben

Door malversieve gedachtes 

dat het lijden begint bij de geboorte 


Maar geboren worden

Doen we continu

Zonder stop


Geboren worden met de liefde

 van onze ware Ik

Als we ons ervoor open stellen


Als we ons eraan toegeven dat we de zoon zijn 

Van het eeuwige leven

Wat ons ‘zijn’ behelst


Henri 

De vroege ochtend


De puurheid van de vroege ochtend,
vult je gemoed met dorstige teugen.
Verzadigt de cellen met de frisheid van de adem.
Legt de zorgen even opzij
als een time-out tijdens het gevecht
te overleven in een hektische tijd.

Bied je het moment om je over te geven
aan het contacteren van de diepere lagen van je bewustzijn,
door Stilte toe te laten je cellen te vernieuwen
met informatie uit het universum
waar alle antwoorden zijn opgeslagen van vragen over de aanpak
om opnieuw geboren te worden.

Iedere ochtend een stapje dichterbij
je te schonen van ongewenste gedachten
over de misstanden
van agressieve mentale suggesties
die je willen laten geloven
dat het leven zwaarvoetig is.

Ontdekken van de kracht
van de vroege ochtend als momentum van vrede
geneest de wonden
die je hebt opgelopen
en de vrees dat het gevecht
maar niet ophoudt te bestaan.

Zit. Adem in en adem uit,
iedere nieuwe dag weer,
en voel de frisheid van de tijdens de nacht gezuiverde lucht,
verzadigd met het zuurstof-elixer van de waarheid
van het bestaan van geluk als geboorterecht

HenriB

Migraine

 

Spijkers in mijn hoofd geslagen
Vannacht.
Demonen van de fysiologie.
Ik had gekreund en gekermd de uitspraak aanhorende
maar de rechter was onverbiddelijk geweest.
‘Migraine”, had hij gezegd
en had met de hamer op tafel geslagen.

De voltrekking had plaatsgevonden
in de nacht van 4 augustus
Toen ik sliep.
Ik had er niet eens erg in gehad
maar werd wakker met bloeddoorlopen ogen
die scheef van elkaar leken te staan.
De pijn was ondragelijk .

Onduidelijk was de aanklacht geweest.
Des te zwaarder het vonnis.
Spijkers lagen verspreid op de grond
tussen het grind van het terras.
Kaion de hond had ze willen verstoppen voor de beul
Hij was zo trots vanmorgen
en heeft me geholpen ze bij elkaar te zoeken.

De hoofdpijn was toen al wat wat gezakt
Ik was na ‘koffie met citroen’, oma’s recept,
weer naar bed gegaan
om te proberen met slaap de pijn te kunnen dragen
en ondertussen met gebed
“I AM, not my body”, de illusie te elimineren
dat hoofdpijn werkelijk kon zijn

HenriB.

Geloof

 

IK ben de reiziger
die de wind vooruit gaat.
De bries ruimte geeft
IK ben het stof dat opgewaaid gaat worden,
in ontelbare gecloonde deeltjes.
Om neer te strijken bij hen die me willen ontvangen.

IK open het wolkendek om de zon toe te laten
op de akkers en steden vol met bewegende schepsels
verzadigd met het denken
IK ben de Omnipotente krachtbron van helende krachten
om verbindingen te smeden
tussen de mens en de materieloosheid van de Waarheid

IK schep geluk daar waar die nodig is
om het bestaan van de werkelijke mens te openbaren
Mits men er voor in is. Mits men er klaar voor is.
Ik weet dat geloof een beladen begrip is voor de ongelovige.
Daarom is leven ook zo zwaar voor hen
die zich laten leiden door de ratio van het denken

 HenriB

Don`t copy text! Plagiarism check enabled